Muziek

Ook via kunst en muziek tracht Het Charme Offensief een positieve noot de wereld in te sturen.
Het eerste wapenfeit van het collectief heet "Goeie Morgen"!