Het Offensief

Het Charme Offensief is een vrijgevochten collectief dat mensen verbindt door verhalen.

Via podcasts, muziek en woordkunst blazen we positieve verhalen de wereld in, omdat we sterk geloven dat de liefde luider klinkt dan haat. En omdat een mens nu eenmaal minder gemeen is, als hij meer gemeen heeft met elkaar.

Bekijk hieronder onze intentieverklaring in slamvorm!

Charmeurs